Dni opiekuńczo-wychowawcze

Dni opiekuńczo-wychowawcze
w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu
w roku szkolnym 2021-2022

1. 03.09.2021r.
2. 14.10.2021r. Święto Edukacji Narodowej
3. 15.10.2021 r.
4. 12.11.2021 r.
5. 07.01.2022 r.
6. 17.06.2022 r.
7. maj 2022r. 3 dni (wyjścia poza szkołę) w
związku z egzaminem ósmoklasisty. Termin
ustala CKE

2. Dzień 02.05.2022 (poniedziałek) r. odpracowujemy w dniu 26.03.2022r. (sobota).
W tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z poniedziałkowym planem zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017r., poz. 1603 z późn. zm.)