Doradztwo zawodowe

Jeśli chcesz :

   • określić swoje predyspozycje zawodowe (charakter, temperament, zainteresowania, zdolności),
   • prześledzić ścieżkę edukacyjną prowadzącą do zdobycia określonych zawodów,
   • zdobyć informacje dotyczące świata zawodów,

  skontaktuj się z doradcą zawodowym.

  W poniedziałki w gabinecie nr 35 od godz. 15.25 do 16.10 doradca zawodowy udziela indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów klas VII-VIII oraz ich rodziców.

_____________________________________________________________________

Informacje edukacyjne i zawodowe znajdujące się na stronach internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego:

Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wrocławska rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Jak zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji

 

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych. Doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej we Wrocławiu zapraszają na konsultacje indywidualne w Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Strzegomską 49A. Ośrodek oferuje pomoc m.in. w rozpoznaniu mocnych stron ucznia i w wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz przygotowaniu uczniów klas ósmych do elektronicznej rekrutacji. Na stronie www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce „O nas” znajdziecie Państwo adresy e-mail i kontakt telefoniczny. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu konsultacji. Zespół doradców MOWAZ.

Kształcenie w zawodach po szkole podstawowej

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2018 (punktacja)

Szkolnictwo ponadpodstawowe od roku szkolnego 2019/2020

Obliczanie punktów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych

Tabela