Dyrektor

Dyrektor szkoły:
mgr Stanisława Socha

Wtorek: 10:00 – 12:00
Czwartek: 12:00 – 14:00
oraz podczas zebrań z rodzicami


Wicedyrektor szkoły:
mgr Jolanta Jaworska

Poniedziałek: 10:00 – 12:00
Wtorek: 9:30 – 10:30
Środa: 12:30 – 14:30
Czwartek: 8:30 – 10:30
Piątek: 11:00 – 13:00