Informacje dla rodziców

Prezentujemy Państwu informator „Wrocław dla rodzica” przygotowany przez Urząd Miejski Wrocławia.

Jest to zbiór informacji ważnych i przydatnych rodzicom posiadającym dzieci w różnym wieku.

Opublikowany jest w formie artykułu z odnośnikami na stronie visitwroclaw.eu. https://visitwroclaw.eu/wroclaw-dla-rodzica-od-a-do-z
Dzisiejsze tempo życia i dynamika zmian we Wrocławiu stawiają rodziców często w sytuacji natychmiastowej potrzeby dostępu do aktualnych, ważnych informacji. Dotyczy to zarówno stałych mieszkańców miasta, jak i nowych, przeprowadzających się z innych miast Polski czy spoza granic kraju. Informator jest kompendium podstawowej wiedzy.


Szanowni Państwo,

W dniu 19 października 2017 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę nr XLVII/1094/17 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

W związku z powyższym w załączeniu zamieszczam tę Uchwałę, pragnąc zwrócić uwagę na zapisy regulujące kwestie bezpłatnych przewozów uczniów i nauczycieli środkami komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z § 4. ust.2 „Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:
(…)
12) zorganizowane grupy uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystający z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/opiekunów w celu udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjno – wychowawczych, wraz z nauczycielami i opiekunami;
13) zorganizowane grupy wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystający z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/wychowawców i opiekunów, w celu udziału w zorganizowanych zajęciach edukacyjno-wychowawczych w przestrzeni miejskiej, wraz z nauczycielami/wychowawcami oraz opiekunami; (…).”

Zgodnie z § 4. ust.8. „Warunkiem bezpłatnych przejazdów określonych w:
1) ust. 2 pkt 12 i 13 jest posiadanie przez nauczyciela/wychowawcę podpisanej przez dyrektora szkoły/placówki karty wycieczki zawierającej cel i trasę przejazdu oraz listę uczestników wraz z nauczycielami/wychowawcami i opiekunami, (…).”

Treść ww. uchwały w pdf


Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza w dniach od 04.12.2017 do 16.12.2017 na scenę na Rynku, gdzie będzie miało miejsce wydarzenie, jakim jest WROCŁAWSKIE KOLĘDOWANIE przy CHOINCE.


Szanowni Rodzice!

Jeżeli ktoś z Państwa planuje wyjazd z dziećmi poza granice kraju lub planuje powrót do Polski, w poniższym linku znajdzie informacje o obcych systemach edukacji.

Zaprezentowane tam są różne rodzaje edukacji polonijnej, ponieważ wiemy jak ważne jest, by mali Polacy pozostali w  kontakcie z polskim językiem, kulturą oraz nauką. Informacje te mogą być przydatne przy wyborze odpowiedniej formy nauki poza granicami kraju.

http://polonia.edu.pl/polonijna-edukacja/PÓŁKOLONIE  W  SP 90 UL. ORZECHOWA WE WROCŁAWIU

                      13-17 lutego 2017

Zajęcia odbywają się od 8.00 do 16.00

Odpłatność  110 zł na co składają się:

  • 50 zł (śniadania i dwudaniowe obiady)
  • 60 zł ( wyjścia, atrakcje, wycieczki, przejazdy autokarowe do placówek kulturalno-oświatowych)

PROGRAM ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONII:

  • wyjście do kina na film animowany pt.:”Ostatni smok świata”
  • zajęcia z tenisa ziemnego prowadzone przez instruktorów z profesjonalnym sprzętem
  • zajęcia multimedialne na tabletach
  • wyjście do Sky Tower na kręgle
  • wycieczka całodniowa do Jaworzyny Śląskiej do muzeum kolejnictwa: zwiedzanie z przewodnikiem, warsztaty dla dwóch grup wiekowych 1. „Stoi na stacji lokomotywa”; 2. „Kolejowe zawody”

Oprócz powyższych atrakcji wiele zajęć w grupach, konkursów, turniejów, zabawy i gry na powietrzu.

JEST JESZCZE KILKA MIEJSC WOLNYCH.  ZAPRASZAMY!!!


Od roku szkolnego 2016/2017 wprowadzona zostanie kompleksowa reforma systemu oświaty. Kompleksowe informacje na ten temat sukcesywnie publikowane są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Zapraszamy do zapoznawania się.wroclaw-19_11_2016