Informacje dla rodziców

 

Dni opiekuńczo-wychowawcze oraz dni wolne od zajęć

 

_________________________________

 

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

_________________________________

 

Wrocławskie Spacery w Zieleni

 

_________________________________

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MAŁŻEŃSTWA

TERMINARZ WARSZTATÓW I KONSULTACJI

Szanowni Państwo,

Wrocław po raz drugi włącza się w kampanię pn. TYDZIEŃ MAŁŻEŃSTWA.
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to społeczna kampania promująca szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 22 krajach zawsze w tym samym terminie: 7-14 lutego. W Polsce projekt został zainicjowany w 2015 r. przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym.

Cele kampanii
1. Stworzenie cyklicznej tradycji, swoistego „festiwalu małżeństwa”, celebrowania i cieszenia się małżeństwem w „okresie walentynkowym” tj 7-14.02
2. Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych relacji małżeńskich.
3. Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona małżonkom satysfakcję i spełnienie.
4. Propagowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich.
5. Stworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych).
6. Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych małżeństw.
Więcej na temat idei Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa i harmonogram wydarzeń w poszczególnych miastach na stronie www.tydzienmalzenstwa.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocław

_________________________________

 

 

_________________________________

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

_________________________________

 

Dni opiekuńczo-wychowawcze i dni do odpracowania
w roku szkolnym 2018-2019

_________________________________

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 – plik pdf

 

_________________________________

Zagrożenia – „dopalacze”

List Głównego Inspektora Sanitarnego
i Komendanta Głównego Policji
dotyczący przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

_________________________________

Zagrożenia – cyberprzemoc


Szanowni Państwo,

Instytut Ochrony Zdrowia realizuje obecnie, na zlecenie Ministra Zdrowia, badanie przesiewowe uczniów szkół podstawowych i średnich pod kątem występowania chorób alergicznych. Badanie zostało zaprojektowane przez lekarzy specjalistów oraz ekspertów z dziedziny nauk społecznych i epidemiologii, pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie jest częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, polega na wypełnieniu ankiety. Specjalnie skonstruowany algorytm po zakończeniu ankiety podliczy wyniki badania dla konkretnej osoby – prawdopodobieństwo występowanie alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej u badanego. Badanie nie zastępuje lekarza w jego pracy, ale znacznie ją ułatwia i przyspiesza diagnostykę.

Badanie mieści się na stronie internetowej: http://malergia.pl w zakładce „Test Alergiczny”. Strona oferuje również wyszukiwarkę konsultacji alergicznych, tak by każdy, kto podejrzewa alergię u swojego dziecka mógł wybrać dogodne miejsce i termin, znając czas oczekiwania w każdej poradni.

Bylibyśmy, jako Instytut Ochrony Zdrowia, niezmiernie zobowiązani, gdyby zechcieli Państwo przekazać informację o badaniu rodzicom uczniów swoich szkół (np. poprzez dziennik elektroniczny, poprzez dzieci, na zebraniu itd.).

Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – kontakt pod tym adresem e-mail: filip.furman@ioz.org.pl oraz numerem telefonu (22) 592 47 80.

Łączę wyrazy szacunku,

Filip Furman

Dyrektor Działu Projektów Specjalnych

Członek Zarządu

Instytut Ochrony Zdrowia


Prezentujemy Państwu informator „Wrocław dla rodzica” przygotowany przez Urząd Miejski Wrocławia.

Jest to zbiór informacji ważnych i przydatnych rodzicom posiadającym dzieci w różnym wieku.

Opublikowany jest w formie artykułu z odnośnikami na stronie visitwroclaw.eu. https://visitwroclaw.eu/wroclaw-dla-rodzica-od-a-do-z
Dzisiejsze tempo życia i dynamika zmian we Wrocławiu stawiają rodziców często w sytuacji natychmiastowej potrzeby dostępu do aktualnych, ważnych informacji. Dotyczy to zarówno stałych mieszkańców miasta, jak i nowych, przeprowadzających się z innych miast Polski czy spoza granic kraju. Informator jest kompendium podstawowej wiedzy.


Szanowni Państwo,

W dniu 19 października 2017 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę nr XLVII/1094/17 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

W związku z powyższym w załączeniu zamieszczam tę Uchwałę, pragnąc zwrócić uwagę na zapisy regulujące kwestie bezpłatnych przewozów uczniów i nauczycieli środkami komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z § 4. ust.2 „Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:
(…)
12) zorganizowane grupy uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystający z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/opiekunów w celu udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjno – wychowawczych, wraz z nauczycielami i opiekunami;
13) zorganizowane grupy wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystający z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/wychowawców i opiekunów, w celu udziału w zorganizowanych zajęciach edukacyjno-wychowawczych w przestrzeni miejskiej, wraz z nauczycielami/wychowawcami oraz opiekunami; (…).”

Zgodnie z § 4. ust.8. „Warunkiem bezpłatnych przejazdów określonych w:
1) ust. 2 pkt 12 i 13 jest posiadanie przez nauczyciela/wychowawcę podpisanej przez dyrektora szkoły/placówki karty wycieczki zawierającej cel i trasę przejazdu oraz listę uczestników wraz z nauczycielami/wychowawcami i opiekunami, (…).”

Treść ww. uchwały w pdf


Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza w dniach od 04.12.2017 do 16.12.2017 na scenę na Rynku, gdzie będzie miało miejsce wydarzenie, jakim jest WROCŁAWSKIE KOLĘDOWANIE przy CHOINCE.


Szanowni Rodzice!

Jeżeli ktoś z Państwa planuje wyjazd z dziećmi poza granice kraju lub planuje powrót do Polski, w poniższym linku znajdzie informacje o obcych systemach edukacji.

Zaprezentowane tam są różne rodzaje edukacji polonijnej, ponieważ wiemy jak ważne jest, by mali Polacy pozostali w  kontakcie z polskim językiem, kulturą oraz nauką. Informacje te mogą być przydatne przy wyborze odpowiedniej formy nauki poza granicami kraju.

http://polonia.edu.pl/polonijna-edukacja/Od roku szkolnego 2016/2017 wprowadzona zostanie kompleksowa reforma systemu oświaty. Kompleksowe informacje na ten temat sukcesywnie publikowane są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Zapraszamy do zapoznawania się.wroclaw-19_11_2016