Nauczyciele

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZONE ZAJĘCIA INFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Jaworska Wicedyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Chojnacka Pedagog
mgr Barbara Trela  WDŻ
mgr Beata Boduch edukacja wczesnoszkolna oddział przedszkolny
mgr Małgorzata Markowska  edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2a
mgr Karolina Sakowska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2b
mgr Anna Matura edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2c
mgr Renata Jasiurska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3a
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3b
mgr Alina Stańczyk edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1a
mgr Barbara Chojnacka edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1b
mgr Anna Sadowska przyroda wychowawca kl. 5a
mgr Magdalena Oleniasz-Słota język angielski wychowawca kl. 5b
mgr Elżbieta Kleciek matematyka  wychowawca kl. 4a
mgr Beata Foltyn matematyka, zaj. komputerowe wychowawca kl. 6a
mgr Magdalena Walczyńska język polski wychowawca kl. 5b
mgr Artur Zieliński wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Gregorowicz język polski wychowawca kl. 4b, Samorząd Uczn.
ks. Piotr Marcinów religia
mgr Katarzyna Tracz religia
mgr Mirosław Rubacha historia
mgr Lidia Jońca wychowanie fizyczne logopeda
mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska plastyka, technika
mgr Leszek Stefanowski muzyka
mgr Grażyna Rogulska  wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Grzelak  tańce, wychowanie fizyczne wychowawca świetlicy
mgr Halina Włoszczyńska biblioteka
mgr Adam Rusnak język angielski, zaj. komputerowe
mgr Anna Jakuczek nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
mgr Anna Bach świetlica  urlop