Nauczyciele

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZONE ZAJĘCIA INFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Chojnacka Wicedyrektor Szkoły
mgr Monika Słabiak

mgr Małgorzata Ochrombel

pedagog, wychowawca świetlicy
pedagog
mgr Jacek Schodowski psycholog
mgr Alina Stańczyk
mgr Małgorzata Ochrombel
mgr Jadwiga Iwanowska
terapia pedagogiczna
terapia pedagogiczna
terapia pedagogiczna
mgr Monika Dróżdż-Balkowska nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
mgr Małgorzata Markowska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3a
mgr Kornelia Koligot edukacja wczesnoszkolna, język angielski wychowawca kl. 3b
mgr Anna Matura edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1a
mgr Renata Jasiurska geografia, historia wychowawca kl. 7b
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1b
mgr Iwona Duchnicz edukacja wczesnoszkolna, fizyka wychowawca kl. 2b
mgr Monika Pajtasz edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2a
mgr Karol Pospiech język polski wychowawca kl. 7a
mgr Ewelina Niewiadowska wychowawca świetlicy
mgr Anita Obelnicka język angielski wychowawca kl. 6c
mgr Paweł Klimkowski język niemiecki wychowawca świetlicy
mgr Beata Foltyn matematyka wychowawca kl. 5b
mgr Justyna Lech język polski, etyka wychowawca kl. 6b
mgr Artur Zieliński wychowanie fizyczne, wychowanie do życia   w rodzinie wychowawca kl. 4b
mgr Łukasz Gregorowicz język polski wychowawca kl. 8b
ks. Piotr Marcinów religia
mgr Jolanta Litmanowska religia
mgr Robert_Ogonowski informatyka
mgr Mirosław Rubacha historia. wos, edukacja dla bezpieczeństwa wychowawca kl. 4a
mgr Lidia Jońca wychowanie fizyczne logopeda,
mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska plastyka, technika
Jakub Duch muzyka
mgr Grażyna Rogulska świetlica, j. rosyjski wychowawca kl. 5a
wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Grzelak wychowanie fizyczne wychowawca świetlicy
mgr Halina Włoszczyńska biblioteka
mgr Bartłomiej Pakuła wychowanie fizyczne wychowawca kl. 8a
mgr Katarzyna Frąszczak oddział przedszkolny
mgr Anna Bach oddział przedszkolny
mgr Paula Anna Minta przyroda, biologia, chemia wychowawca kl. 6a
mgr Katarzyna Krzysztofik fizyka, matematyka