Nauczyciele

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZONE ZAJĘCIA INFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Jaworska Wicedyrektor Szkoły
mgr Paulina Lichwa-Grabska pedagog
mgr Jacek Schodowski psycholog
mgr Alina Stańczyk terapia pedagogiczna
mgr Monika Dróżdż-Balkowska nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
mgr Małgorzata Markowska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2a
mgr Karolina Sakowska-Carmona edukacja wczesnoszkolna, język angielski wychowawca kl. 2b
mgr Anna Matura edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3a
mgr Renata Jasiurska edukacja wczesnoszkolna, geografia, historia wychowawca kl. 6b
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3b
mgr Iwona Duchnicz edukacja wczesnoszkolna, fizyka wychowawca kl. 1b
mgr Barbara Chojnacka edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1a
mgr Karol Pospiech język polski wychowawca kl. 6a
mgr Magdalena Kubik język angielski wychowawca kl. 4a
mgr Anita Obelnicka język angielski wychowawca kl. 5c
mgr Ewa Szabała matematyka
mgr Beata Foltyn matematyka wychowawca kl. 4b
mgr Justyna Lech język polski, etyka wychowawca kl. 5b
mgr Artur Zieliński wychowanie fizyczne, wychowanie do życia   w rodzinie wychowawca kl. 8b
mgr Łukasz Gregorowicz język polski wychowawca kl. 7b
ks. Piotr Marcinów religia
mgr Jolanta Litmanowska religia
mgr Robert_Ogonowski informatyka
mgr Mirosław Rubacha historia. wos, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Lidia Jońca wychowanie fizyczne logopeda,
wychowawca kl. 8a
mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska plastyka, technika
Jakub Duch muzyka
mgr Grażyna Rogulska świetlica, j.rosyjski wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Grzelak wychowanie fizyczne wychowawca świetlicy
mgr Halina Włoszczyńska biblioteka
mgr Bartłomiej Pakuła wychowanie fizyczne wychowawca kl. 7a
mgr Katarzyna Frąszczak oddział przedszkolny
mgr Anna Bach oddział przedszkolny
mgr Paula Minta biologia, chemia wychowawca kl. 5a
mgr Katarzyna Krzysztofik fizyka, matematyka
mgr Paweł Klimkowski język niemiecki
mgr Mariola Kubot wychowawca świetlicy