Nauczyciele

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZONE ZAJĘCIA INFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Jaworska Wicedyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Chojnacka urlop
mgr Katarzyna Malinowska pedagog
mgr Katarzyna Malinowska zastępstwo psycholog
mgr Iwona Duchnicz edukacja wczesnoszkolna, fizyka oddział przedszkolny
mgr Małgorzata Markowska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1a
mgr Karolina Sakowska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1b
mgr Anna Matura edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3b
mgr Renata Jasiurska edukacja wczesnoszkolna, geografia wychowawca kl. 2a
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2b
mgr Alina Stańczyk terapia pedagogiczna
mgr Barbara Chojnacka edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3a
mgr Karol Pospiech język polski wychowawca kl. 5a
mgr Marta Michułka język angielski wychowawca kl. 5b
mgr Magdalena Oleniasz-Słota język angielski urlop
mgr Elżbieta Kleciek matematyka urlop
mgr Beata Foltyn matematyka wychowawca kl. 8a
mgr Magdalena Diakowska język polski urlop
mgr Artur Zieliński wychowanie fizyczne, wychowanie do życia   w rodzinie wychowawca kl. 7b
mgr Łukasz Gregorowicz język polski wychowawca kl. 6b
ks. Piotr Marcinów religia
mgr Beata Zwierzycka religia
Gabriela Białas przyroda, chemia wychowawca kl. 4a
mgr Mirosław Rubacha historia. wos, edukacja dla bezpieczeństwa wychowawca kl. 8b
mgr Lidia Jońca wychowanie fizyczne logopeda,
wychowawca kl. 7a
mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska plastyka, technika
mgr Leszek Stefanowski muzyka
mgr Grażyna Rogulska wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Grzelak tańce, wychowanie fizyczne wychowawca świetlicy
mgr Halina Włoszczyńska biblioteka
mgr Bartłomiej Pakuła wychowanie fizyczne wychowawca kl. 6a
mgr Monika Dróżdż-Balkowska nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
mgr Anna Bach oddział przedszkolny
mgr Paula Minta biologia
mgr Katarzyna Krzysztofik fizyka urlop
mgr Dawid Raczkowski język niemiecki
mgr Ewa Michałowy wychowawca świetlicy