COVID-19

USTAWA
z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845 t.j. z dnia 2020.10.20)

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

SZCZEPIENIA

Komunikaty z Ministerstwa:

1.       List Ministra Zdrowia do rodziców

2.       Deklaracja na szczepienia

3.       Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego

4.       List Fundacja Rodzice Szkole

5.       Rekomendacje dla rodziców

6.       Plakat informacyjny

BHP w czasie koronawirusa