KARTA ROWEROWA

KARTA ROWEROWA

Tegoroczny egzamin praktyczny na kartę rowerową zakończył się pełnym sukcesem. Uczniowie naszej szkoły po zaliczeniu testów teoretycznych z przepisów ruchu drogowego, przystąpili do części praktycznej egzaminu, sprawdzającej umiejętności jazdy na rowerze. Egzamin przeprowadzili zaproszeni do szkoły funkcjonariusze policji. Na przygotowanym torze manewrowym uczniowie wykonali przejazdy, stosując się do wskazówek policjantów.

Egzamin przebiegał w bardzo przyjaznej atmosferze, uczestnicy wspierali się wzajemnie a wszystkie przejazdy były nagradzane spontanicznymi brawami. Ogromnym wsparciem byli rodzice, którzy motywowali i dodawali swoim dzieciom otuchy.

Wszyscy uczestnicy egzaminu zaliczyli część praktyczną i otrzymają kartę rowerową, która jest dokumentem umożliwiającym osobom niepełnoletnim od 10 do 18 roku życia, legalne poruszanie się rowerem po drodze.

Gratulujemy