Spotkania on-line prezentujące ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na prezentację oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu skierowaną do Rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych – w szczególności przedstawimy Program IB Primary Years Programme.

Spotkania odbędą się on-line poprzez dołączenie za pomocą jednego z poniższych linków:

21.02.2022 o godzinie 16.30 –
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJkYzdhZjAtYmFhMS00MGI1LTk4NDYtZjQ1ODYzZDRhY2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229bacd1b0-57f6-417e-aa5d-3add40245e86%22%2c%22Oid%22%3a%22cf3f24bd-f312-4725-9820-303d57e8d5bc%22%7d

oraz o 17.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqWG88hG5BOYUdxyWcGMbUHkdsa1dzRrNjAUYUDsQnQc1%40thread.tacv2/1644928155555?context=%7b%22Tid%22%3a%229bacd1b0-57f6-417e-aa5d-3add40245e86%22%2c%22Oid%22%3a%22cf3f24bd-f312-4725-9820-303d57e8d5bc%22%7d


Instrukcja dołączania:

  • Po kliknięciu w link pojawi się zapytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? – najwygodniej wybrać opcję Kontynuuj w tej przeglądarce;
  • Następnie pojawi się okienko wrażenia zgody na używanie mikrofonu i kamerki – jeżeli chcemy zadawać pytania powinniśmy wybrać opcję ZEZWALAJ;
  • Kolejno klikamy na fioletowy przycisk DOŁĄCZ TERAZ;
  • Dalej wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz ponownie klikamy na fioletowy przycisk DOŁĄCZ TERAZ;
  • Czekamy na rozpoczęcie spotkania.