Bezpieczne ferie – jak udzielić pomocy?

Na zajęciach świetlicowych uczniowie uczestniczyli w lekcji dotyczącej bezpiecznych ferii oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.


Wychowawca świetlicy Artur Jasiński poprowadził uczniów pod gabinet pielęgniarki, gdzie omówiono istotne aspekty udzielania pomocy w nagłych sytuacjach. Uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi numerów alarmowych i podstawowych zasad postępowania w przypadku wypadków czy nagłych schorzeń, które dostępne są przy gabinecie.

Lekcja miała na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w codziennym życiu.