Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

___________________________________________

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Prezydent Wrocławia zawiadamia, o ogłoszeniu 2 poziomu zagrożenia  dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10

___________________________________________

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2023 zostało opublikowane
na stronie https://bip.cui.wroclaw.pl/ w zakładce Sprawozdania
finansowe obsługiwanych jednostek oświatowych