Dni opiekuńczo-wychowawcze w roku szkolnym 2020-21

Dni opiekuńczo-wychowawcze w roku szkolnym 2020-21

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.) informuję, ustalam w roku szkolnym 2020/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

14.10.2020r.
10.11.2020r.
19.03.2021r.
30.04.2021r.
3 dni w maju 2021r.(egzamin ósmoklasisty)
24.06.2021r.

Jednocześnie informuję, że w ww. dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo -opiekuńcze.

Ponadto:
w dniu 20.03.2021r. (sobota) planowane jest odpracowanie dnia 04.06.2021r.. Tego dnia zajęcia odbywałyby się według planu piątkowego.

Stanisława Socha
Dyrektor
Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima
ul. Bolesława Chrobrego 3
50-254 Wrocław
Tel: 071 7986838