Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017-2018

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017r., poz. 1603) Dyrektor szkoły informuje, że ustala w roku szkolnym 2017-2018 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13.10.2017r.
09.11.2017r
08.03.2018r.
21.03.2018r.
01.06.2018r.
20.06.2018r.

Jednocześnie informuje, że w tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

W roku szkolnym 2017-2018 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które zostaną zrealizowane w wyznaczone soboty, zgodnie z wykazem:

Dzień wolny od zajęć (data) Dzień zrealizowania zajęć przypadających w ustalony dzień wolny (data)
02.05.2018r. 03.02.2018r.
04.05.2018r. 28.04.2018r.

W tych dniach zajęcia będą realizowane zgodnie z rozkładem zajęć dnia odrabianego.