Doradztwo zawodowe

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas ósmych,
informujemy o możliwości przeprowadzenia zdalnych konsultacji z doradcami zawodowymi Centrum Kształcenia Zawodowego poprzez e-mail na adres info@doradcy-wroclaw.pl lub telefonicznie na numer tel. 509 071 209.

Ponadto na stronie doradcy-wroclaw.pl w zakładce „Materiały do pobrania” – „Materiały dla rodziców” umieściliśmy publikacje dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców:

– Poradnik dla rodziców „Wspieranie dziecka w jego rozwoju edukacyjno-zawodowym”,
– „Przewodnik dla ucznia szkoły podstawowej”.

Warto również zapoznać się z informacjami związanymi z rekrutacją:

 

_____________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
w imieniu doradców zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego zawracamy się z uprzejmą  prośbą  o pomoc w przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Ankieta jest anonimowa i ma na celu zbadanie zainteresowania rodziców kształceniem zawodowym we Wrocławiu. Uzyskane odpowiedzi, pozwolą doradcom podjąć działania, które będą uwzględniały oczekiwania rodziców w tym zakresie
Link do ankiety

_____________________________________________________________________

Jeśli chcesz :

   • określić swoje predyspozycje zawodowe (charakter, temperament, zainteresowania, zdolności),
   • prześledzić ścieżkę edukacyjną prowadzącą do zdobycia określonych zawodów,
   • zdobyć informacje dotyczące świata zawodów,

  skontaktuj się z doradcą zawodowym.

  W poniedziałki w gabinecie nr 35 od godz. 15.25 do 16.10 doradca zawodowy udziela indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów klas VII-VIII oraz ich rodziców.

_____________________________________________________________________

Informacje edukacyjne i zawodowe znajdujące się na stronach internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego:

Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wrocławska rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Jak zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji

 

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych. Doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej we Wrocławiu zapraszają na konsultacje indywidualne w Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Strzegomską 49A. Ośrodek oferuje pomoc m.in. w rozpoznaniu mocnych stron ucznia i w wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz przygotowaniu uczniów klas ósmych do elektronicznej rekrutacji. Na stronie www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce „O nas” znajdziecie Państwo adresy e-mail i kontakt telefoniczny. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu konsultacji. Zespół doradców MOWAZ.

Kształcenie w zawodach po szkole podstawowej

Oferta szkół ponadpodstawowych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2018 (punktacja)

Szkolnictwo ponadpodstawowe od roku szkolnego 2019/2020

Obliczanie punktów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych

Tabela