Doradztwo zawodowe

 

Informacje o przebiegu rekrutacji  dla Rodziców i Uczniów klas ósmych

Harmonogram rekrutacji 2024

Wyniki rekrutacji w 2023

 Drzwi otwarte w szkołach ponadpodstawowych 2024,

 

_____________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
w imieniu doradców zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego zawracamy się z uprzejmą  prośbą  o pomoc w przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Ankieta jest anonimowa i ma na celu zbadanie zainteresowania rodziców kształceniem zawodowym we Wrocławiu. Uzyskane odpowiedzi, pozwolą doradcom podjąć działania, które będą uwzględniały oczekiwania rodziców w tym zakresie
Link do ankiety

_____________________________________________________________________

Jeśli chcesz :

   • określić swoje predyspozycje zawodowe (charakter, temperament, zainteresowania, zdolności),
   • prześledzić ścieżkę edukacyjną prowadzącą do zdobycia określonych zawodów,
   • zdobyć informacje dotyczące świata zawodów,

  skontaktuj się z doradcą zawodowym._____________________________________________________________________

Informacje edukacyjne i zawodowe znajdujące się na stronach internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego:

Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wrocławska rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Jak zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów szkół podstawowych. Doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej we Wrocławiu zapraszają na konsultacje indywidualne w Centrum Kształcenia Zawodowego na ul. Strzegomską 49A. Ośrodek oferuje pomoc m.in. w rozpoznaniu mocnych stron ucznia i w wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz przygotowaniu uczniów klas ósmych do elektronicznej rekrutacji. Na stronie www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce „O nas” znajdziecie Państwo adresy e-mail i kontakt telefoniczny. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu konsultacji. Zespół doradców MOWAZ.

Kształcenie w zawodach po szkole podstawowej

Oferta szkół ponadpodstawowych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2018 (punktacja)

Szkolnictwo ponadpodstawowe od roku szkolnego 2019/2020

Obliczanie punktów rekrutacyjnych do szkół ponadpodstawowych

Tabela

_______________________________________________________________________

MATERIAŁY W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
МАТЕРІАЛИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Професії, яким навчають у Вроцлаві:
https://sp108.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/Zawody-nauczane-we-Wroclawiu.pl_.pdf

Набір у загальноосвітні школи:
https://sp108.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/Набір-у-загальноосвітні-школи.pdf

Професійне навчання:
https://sp108.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/Професійне-навчання.pdf

Підрахуйте ваші набрані бали:
https://sp108.edu.pl/wp-content/uploads/2023/11/Підрахуйте-ваші-набрані-бали.xlsx