Doradztwo zawodowe

Jeśli chcesz :

   • określić swoje predyspozycje zawodowe (charakter, temperament, zainteresowania, zdolności),
   • prześledzić ścieżkę edukacyjną prowadzącą do zdobycia określonych zawodów,
   • zdobyć informacje dotyczące świata zawodów,

  skontaktuj się z doradcą zawodowym.

  W środy w gabinecie nr 35 od godz. 15.25 do 16.10 doradca zawodowy udziela indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów klas VII-VIII oraz ich rodziców.

_____________________________________________________________________

Informacje edukacyjne i zawodowe znajdujące się na stronach internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego:

Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej

Kształcenie w zawodach po szkole podstawowej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne