Dyrektor

Stanisława Socha – dyrektor szkoły


Barbara Chojnacka – wicedyrektor szkoły

Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek:     g. 10.00 – 12.00
Piątek:                 g. 12.00 – 14.00


Anita Obelnicka – wicedyrektor szkoły

Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek:     g. 13.45 – 15.45
Wtorek:               g. 10.45 – 12.45