Dyrektor

Godziny pracy:

Dyżur kierowniczy:

Stanisława Socha – dyrektor

Wtorek:          10.00 – 11.00
Czwartek:      12.00 – 13.00


 Barbara Chojnacka – wicedyrektor

Poniedziałek: 10.00 – 12.00
Piątek:             12.00 – 14.00

Anita Obelnicka – wicedyrektor

Poniedziałek: 13.45 – 15.45
Wtorek:             10.45 – 12.45