Dyrektor

Stanisława Socha

Dyżur kierowniczy:

Wtorek:       g. 11.00 – 12.00


Barbara Chojnacka – wicedyrektor

Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek:     g. 10.00 – 12.00
Piątek:                 g. 12.00 – 14.00


Anita Obelnicka – wicedyrektor

Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek:     g. 13.45 – 15.45
Wtorek:               g. 10.45 – 12.45