Dyrektor

   


Barbara Chojnacka – p.o. dyrektora 

Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek:     g. 10.00 – 12.00
Piątek:                 g. 12.00 – 14.00


Anita Obelnicka – wicedyrektor

Dyżur kierowniczy:

Poniedziałek:     g. 13.45 – 15.45
Wtorek:               g. 10.45 – 12.45