Dyrektor

Godziny pracy w roku szkolnym 2019-2020:

Dyżur kierowniczy:

Stanisława Socha – dyrektor

Wtorek:          10.00 – 11.00
Czwartek:      12.00 – 13.00


Jolanta Jaworska – wicedyrektor

Poniedziałek: 10.00 – 12.00
Środa:               12.30 – 14.30