„Dzień otwarty” w naszej szkole

O ofercie dydaktycznej, w szczególności o realizacji międzynarodowego programu IB PYP rozmawialiśmy z tym, którzy w piątek (9 lutego) odwiedzili naszą szkołę podczas „Dnia otwartego”. 


Każdy rodzic zainteresowany tym, aby jego dziecko uczęszczało właśnie do SP 108, mógł zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Przybyli goście byli witani przy wejściu przez Samorząd Uczniowski. Następnie mieli możliwość zwiedzenia szkoły, porozmawiania z nauczycielami oraz wzięcia udziału w lekcjach otwartych.