EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

_____________________________________________

Zadania dla uczniów na okres 16-25.03.2020 r.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Linki matematyka:

Trening umysłu: