ETYKA

Etyka:
Klasy I-III:
Proszę obejrzeć film nagrany z okazji Światowego Dnia Wody: https://youtu.be/BIM3ZwtdTrA

 

Klasy IV-VII
Proszę zapoznać się z materiałem z platformy epodręczniki (https://epodreczniki.pl/a/w-swiecie-zofii—cudowna-podroz-w-glab-samej-siebie/DXv5jVTWm) – tylko część pierwsza (fragment „Świata Zofii” i ćwiczenia). Porozmawiamy o nim na lekcjach.
Proszę obejrzeć film nagrany z okazji Światowego Dnia Wody: https://youtu.be/BIM3ZwtdTrA
Polecam projekt „filozoficzne zoo” (http://www.grapik.pl/filozoficznezoo/wp/), przejrzyjcie sobie proszę tę stronę.