Finał I Międzyszkolnego Turnieju Plastycznego

9 stycznia w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja Międzyszkolnego Turnieju Plastycznego. W turnieju udział wzięły cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 93, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 38, Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85 oraz uczniowie naszej 108-ki. Laureaci etapu szkolnego zostali zaproszeni do naszej szkoły by wziąć udział w turnieju na etapie międzyszkolnym. Formuła konkursu nie jest prosta, uczniowie wykonują pracę plastyczną samodzielnie bez możliwości korzystania z różnych źródeł inspiracji, mając na wykonanie zadania tylko 90 minut.

Do turnieju przystąpiło 21 uczniów. Po uroczystym otwarciu I Międzyszkolnego Turnieju Plastycznego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima nr 108 Stanisławę Sochę uczestnicy przystąpili do pracy twórczej, której efekty możemy oglądać na zorganizowanej wystawie w holu głównym naszej szkoły.

Patronat artystyczny i prace w komisji konkursowej objęła fundacja Ramus Artis, którą reprezentowała podczas wręczenia nagród Grażyna Szymała –Wołyńska, Galeria Dia reprezentowana przez Dorotę Iskrzak oraz Kalina Bańka, doktorantka w Pracowni Szkła w Architekturze oraz Pracowni Podstaw Witrażu prowadzonej przez prof. Ryszarda Więckowskiego na Wydziale Ceramiki i Szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Komisja konkursowa wyróżniła pięć prac:

  • I miejsce Marysia Lepszy SP nr 108, opiekun artystyczny Małgorzata Więcław-Szafrańska
  • II miejsce Jędrzej Kudera ZSP nr 2 SP nr 38, opiekun artystyczny Joanna Czerska
  • III miejsce Sebastian Rozmus SP nr 93, opiekun artystyczny Sylwia Semeniuk- Przymęcka
  • III miejsce Vanessa Sikorska SP nr 108, opiekun artystyczny Małgorzata Więcław-Szafrańska
  • Wyróżnienie Emilia Haftaniuk ZSP nr 2 SP nr 38, opiekun artystyczny Joanna Czerska

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 3 lutego podczas Festiwalu Talentów. Nagrody i dyplomy wręczyli Dyrektor Szkoły Stanisława Socha oraz zaproszeni goście reprezentujący patronat artystyczny: Grażyna Szymała-Wołyńska i Dorota Iskrzak.

Jako organizator konkursu pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac plastycznych.

 Małgorzata Więcław-Szafrańska