Harmonogram rekrutacji

Szczegółowy harmonogram i terminy rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2024/2025 został opublikowany na stronie internetowej rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Poniżej prezentujemy terminy zgłoszeń oraz postępowania rekrutacyjnego do klas I w szkołach podstawowych.


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy IData rozpoczęciaData zakończenia
Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej do szkoły obwodowej14.02.2024
od godz. 12:00
20.02.2024
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych28.02.2024
od godz. 14:00
Złożenie w systemie ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat28.02.2024
od godz. 14:00
29.02.2024
do godz. 14:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych01.03.2024
od godz. 14:00
*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne do szkół, które dysponują wolnymi miejscamiData rozpoczęciaData zakończenia
Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2024
od godz. 12:00
11.03.2024
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych18.03.2024
od godz. 14:00
Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat18.03.2024
od godz. 14:00
19.03.2024
do godz. 14:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20.03.2024
od godz. 12:00
Powiadomienie szkoły obwodowej  o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

niezwłocznie

*Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Źródło: rekrutacje.edu.wroclaw.pl