Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkół podstawowych rozpoczyna się 3 marca 2023 roku. Poniżej prezentujemy terminy zgłoszeń oraz postępowania rekrutacyjnego do klas I w szkołach podstawowych.


Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I:

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, które dysponują wolnymi miejscami:

Załączniki dla rodzica:

 

Źródło: rekrutacje.edu.wroclaw.pl