Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do szkół podstawowych rozpoczyna się 16 lutego 2022 roku. Poniżej terminy zgłoszeń oraz postępowania rekrutacyjnego do klas I w szkołach podstawowych.


Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I:

WAŻNE! 

Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu, nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 lutego, tylko weźcie Państwo udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca.
Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując dwie szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu – informuje Stanisław Chodorowski, Koordynator ds. Rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, które dysponują wolnymi miejscami oraz do oddziałów integracyjnych:

Źródło: rekrutacje.edu.wroclaw.pl