Historia Szkoły

SP 108 dawniej i dziś

       Pierwszy dzwonek zabrzmi miał w naszej szkole 1 września 1966 roku. Wszystkie lata jej istnienia to czas wielkich przemian, sukcesów i drobnych porażek, ale przede wszystkim poszukiwania nowych wyzwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej, gospodarczej i ekonomicznej naszego kraju i miasta.

       15 października 1966 roku szkole nadano imię Juliana Tuwima, który od tej pory stał się naszym patronem. W pierwszych latach swego istnienia szkoła liczyła 825 uczniów! Dziś szkolna społeczność liczy „nieco” mniej członków, ale nadal funkcjonuje tu oddział przedszkolny, wczesnoszkolny i szkolny klas IV – VI. I wciąż co roku uczniowie obchodzą rocznicę nadania patrona podczas szkolnych Tuwimaliów.

       W 1972 roku uczeń klasy VIII stworzył tekst pieśni szkoły, która do dziś jest naszym hymnem, a na uroczystościach związanych z kalendarzem roku szkolnego odśpiewujemy ją głośno z dumą i zapałem. Natomiast 2 czerwca 2006 roku, w ramach obchodów Jubileuszu 40 – lecia istnienia placówki, nadano szkole sztandar.

       Szkoła jest otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym, co uwidacznia się w dobrych relacjach i wspólnych działania podejmowanych wspólnie z Radą Rodziców, Radą Osiedla Nadodrze, Parafią, MOPS – em, Policją, Strażą Miejską, świetlicą środowiskową „Iskierka”, Seniorami, okolicznymi szkołami podstawowymi i przedszkolami.

       Nasza szkołą rozwija się, podąża za nowościami i bardzo dobrze radzi sobie z wyzwaniami współczesnego świata.