INFORMACJA dla RODZICÓW

INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom szkoły w czasie ich pobytu w szkole, najdłużej do czasu jej ukończenia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Krystyna Czajkowska wydelegowana przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMICUS; biuro i adres do korespondencji:  54-055 Wrocław, ulica Skałeczna 9a., tel. 500 077 748.

 1. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze, sala nr 7.

 1. Pielęgniarka pracuje:

 • wtorek: 08.30-13.30
 • czwartek: 08.00-12.00
 • piątek: 11.45-14.45
 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje:

Fundacja „Promyk Słońca” prowadząca zakład leczniczy Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a. Telefon do rejestracji: 71 367 68 49, 71 782 77 77 wybierz 1.

 1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

 2. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się
  z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

 1. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie internetowej szkoły: www. sp108.edu.pl

Opieka stomatologiczna

Wykaz świadczeń pielęgniarki szkolnej

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną