Jadłospis oraz opłata za obiady w kwietniu

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC Kwiecień 2024 WYNOSI:

19 dni x 8,20 zł = 155,80 zł

Wpłata na konto nr

64 1020 5226 0000 6702 0418 4230

Proszę pamiętać, że wpłata za obiady powinna być uiszczona z góry

tj. do 01 każdego miesiąca, brak wpłaty skutkuje tym, że uczeń nie otrzymuje obiadu.

(osoby, które zgłaszały odpisy pomniejszają kwotę o ilość dni odpisu).

Jadłospis od 03 do 12 kwietnia

Jadłospis od 15 do 26 kwietnia

Składniki