Język angielski na co dzień

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Język angielski na co dzień”

W KLASACH I-III

W roku szkolnym 2015/2016 w klasie I B będzie realizowana innowacja pedagogiczna „Język angielski na co dzień”, której autorką jest wychowawca klasy p. Karolina Sakowska. W tej innowacji zgodnie z podstawowymi złożeniami nowej podstawy programowej, niektóre treści z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej będą integrowane z nauką języka angielskiego.

Na czym będzie polegała powyższa innowacja?

Innowacja polegać będzie na wplataniu treści języka angielskiego w zajęcia edukacji wczesnoszkolnej. Z treści programowych będą wybrane zagadnienia z kręgów tematycznych, które się pokrywają w obu programach, więc można je realizować w tym czasie równocześnie.

„Wprowadzając niniejszą innowację chcę, by nauka tego języka była dla uczniów przyjemnością, zabawą, by nie była tylko nauką samą w sobie, ale by dzieci zauważyły, że można uczyć się języka na każdym kroku, na każdym typie zajęć, nie tylko na typowej lekcji językowej”.

Moim celem będzie pokazanie im, że znajomość języka angielskiego (i innych języków obcych), przyda im się w codziennym życiu, nawet w tych najmłodszych latach – do gier komputerowych, do rozwijania zainteresowań, hobby, do wymiany doświadczeń z innymi dziećmi.

Aby osiągnąć zamierzony cel, zgodnie z tytułem innowacji, uczniowie mają możliwość obcowania i osłuchania się z językiem angielskim nie tylko dwa razy w tygodniu, ale codziennie, podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

                                                                                       Koordynator innowacji: Karolina Sakowska