Język angielski w twórczej edukacji religijnej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

MIEJSCE REALIZACJI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 108 IM JULIANA TUWIMA

BOLESŁAWA CHROBREGO 3

AUTOR

KATARZYNA TRACZ

Pomysł innowacji powstał w odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zainteresowanie nauką języka obcego już od początku szkoły podstawowej. Głównym celem programu tej innowacji jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego – lekcji religii oraz zmotywowanie uczniów do rozwijania, poszerzania kompetencji językowych

Innowacja pedagogiczna Język angielski w twórczej edukacji religijnej – English in the Creative Religious Education.” ma na celu:

  • wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego, lekcji religii
  • rozbudzenie i poszerzenie zainteresowań językowych uczniów,
  • rozwijanie kreatywności uczniów,
  • wspomaganie procesu nauki języka angielskiego poprzez rozwijania umiejętności językowych uczniów.

Innowacja jest prowadzona w dwóch etapach edukacyjnych: I grupa to uczniowie klas I-III, z kolei II grupa to uczniowie klas IV-VI. Katecheta będzie realizował innowację pedagogiczną w ramach lekcji religii oraz zajęć pozalekcyjnych: koła przygotowującego do olimpiady kreatywności Destination Imagination oraz Szkolnego Koła Caritas. Podczas lekcji religii uczniowie będą uczestniczyć w ćwiczeniach, projektowych, komunikacyjnych, będą śpiewać piosenki, modlić się, inscenizować przy użyciu elementów ruchu, stworzą mini inscenizacje, dialogi i prace rozwijające kreatywne myślenie. Zajęcia odbywać się będą przez cały rok szkolny.

Realizacja programu innowacji wprowadzi uczniów w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim z naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Celem niniejszej innowacji jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach.

W czasie realizacji programu prace uczniów typu plakaty, projekty edukacyjne będą prezentowane w klasie i wykorzystywane podczas lekcji religii.