Język niemiecki

Zadania dla uczniów na okres 16-25.03.2020 r.