Komunikaty z dnia 11.03.2020 r.

Komunikat nr 2
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych
Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej 11.03.2020