Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

 Pani Joanna Starzycka-Górna – Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwimawe Wrocławiu

 

Kontakt:

Joanna Starzycka-Górna

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima

50-254 Wrocław, ul. Bolesława Chrobrego 3

tel. 71 7986838 w. 100

e-mail: JoannaMarzena.Starzycka-Gorna@wroclawskaedukacja.pl

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej koordynatorem, należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 108 we Wrocławiu, zwany dalej Szkołą;
  2. monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. koordynowanie pracy Zespołu do spraw dostępności;
  4. ustalanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
  5. w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły przygotowanie materiałów do opublikowania na stronie BIP;
  6. monitorowanie umieszczenia informacji na stronie BIP;
  7. zwołanie i prowadzenie spotkań Zespołu;
  8. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły bieżących informacji z zakresu realizowanych zadań.

 

 Opinie, uwagi i wnioski na temat poprawy dostępności należy zgłaszać na adres koordynatora.

 

Pliki do pobrania

 

Zarządzenie nr 27a/2020 Dyrektora  w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu.