Matematyka i zajęcia komputerowe z elementami języka angielskiego

 

Prezentacja – matematyka i zajęcia komputerowe
z elementami języka angielskiego

Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie nauczania przedmiotu, którego dzieci zwykle nie lubią, z przedmiotem, który najczęściej uwielbiają (matematyka nauczana z wykorzystaniem i za pomocą informatyki). Ponadto w celu zwiększenia atrakcyjności i efektywności nauczania włączono elementy języka angielskiego. Stworzony w ten sposób program pozwala doskonalić umiejętności uczniów bez dodatkowego stresu. Pogłębia ogólne umiejętności techniczne, pozwala uczniom na zastosowanie swojej wiedzy w praktycznej działalności, a tym samym przygotowuje uczniów do nauki przedmiotów technicznych na wyższych etapach edukacyjnych.

Obecnie kontaktowanie się z innymi ludźmi na całym globie czy też błyskawiczne docieranie do różnych źródeł informacji opisywanych zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim jest bardzo łatwe. Czasami swobodne korzystanie z wiedzy wymaga nie tylko sprawności w posługiwaniu się w zakresie matematyki językiem polskim, ale i językiem angielskim. Współcześnie młodzi ludzie po opanowaniu podstaw wiedzy w szkole polskiej pragną ją poszerzyć o międzynarodową maturę, a w rezultacie o studia w języku angielskim. Innowacja ta ma im ułatwić realizację tych zamierzeń.

Innowacja jest realizowana w klasach piątych i klasie VI b przez panią Beatę Foltyn.