Model budowy DNA oraz komórki – pomysłowe prace uczniów

Niepowtarzalne prace wykonane przez uczniów klas ósmych i piątych.

Ósmoklasiści wykonali model budowy DNA. Wcześniej szczegółowo zaznajomili się z budową DNA. Dowiedzieli się, że podstawowa jednostka DNA to nukleotyd, który jest zbudowany z zasady azotowej, cukru pentozy oraz reszty kwasu fosforowego (V).

Z kolei uczniowie klas piątych wykonali modele komórek (roślinnej, bakteryjnej oraz grzybowej). Przed wykonaniem modelu dowiedzieli się o funkcjach organelli komórkowych oraz o ogromnym zróżnicowaniu kształtu i funkcji komórek.