Muzyka

KLASY 4

Lekcja 1. Indywidualna i zespołowa edukacja muzyczna

Na tej lekcji nauczę się śpiewać ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem).

KLASY 5

Lekcja 1. Polskie tańce narodowe

Na tej lekcji poznam polskie tańce narodowe, będę uczył się, jak je odróżniać i charakteryzować.

Klasy 6

Lekcja 1. Różne współczesne style muzyczne

Na tej lekcji poznam różne style muzyczne (np. pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne).

___________________________________________________________