Nagrody Rady Osiedla dla SP 108 oraz pani Elżbiety Grzelak

W czasie świątecznego spotkania Rady Osiedla z Partnerstwo Razem dla Nadodrza wręczone zostały nagrody Osiedla Nadodrze w konkursie Odery’22. Doceniono m.in. Szkołę Podstawową nr 108 im. Juliana Tuwima oraz nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej p. Elżbietę Grzelak.

Nagroda specjalną otrzymali dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu.

„Nauczyciele podjęli niezwykły trud zmiany rejonowej placówki oświatowej z Nadodrza w jednostkę o programie międzynarodowym. Świadczy to o wizji, otwartości i wyjątkowej koncentracji uwagi na przyszłości dzieci” – czytamy w uzasadnieniu.

W kategorii „Kultura i rozrywka” nagrodę przyznano pani Elżbiecie Grzelak za krzewienie kultury, tradycji i dziedzictwa polskiego wśród młodych obywateli Nadodrza oraz osiedli sąsiadujących. Podkreślono również zaangażowanie p. Elżbiety Grzelak w obchody Międzynarodowego Dnia Sąsiada, Nadodrzańską Choinkę i kolędowanie.

W kategorii „Aktywna mieszkanka” laureatką została pani Sabina Borzęcka za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju relacji sąsiedzkich na Nadodrzu. W kategorii „Edukacja” nagrodę otrzymała pani Agata Fogler z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 we Wrocławiu za wkład w kształtowanie prospołecznych postaw najmłodszych mieszkańców osiedla i miasta oraz za współpracę z podmiotami zaangażowanymi w rozwój Partnerstwa Razem dla Nadodrza. Z kolei w kategorii „Ekologia” nagroda przyznana została Annie Grocholi i Marcinowi Radlakowi za zdeterminowanie, walkę i efekty w starania o powstanie Parku Mieszczańskiego w zachodniej część osiedla – Kępie Mieszczańskiej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Fot. FB Rada Osiedla Nadodrze