Nasze innowacje

Innowacje pedagogiczne
w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Liga Klas

Uczestnicząc w Lidze Klas uczniowie nabywają nowe umiejętności i pogłębiają swoją wiedzę poprzez współzawodnictwo i zabawę. Różnorodność konkurencji sprawia, że wszystkie dzieci mogą w nich uczestniczyć i rozwijać swoje zdolności plastyczne, muzyczne czy matematyczne. Odpowiednio dobrane tematy promują czytelnictwo i postawę patriotyczną, pozwalają pogłębiać wiedzę o kraju i regionie, doskonalić umiejętności artystyczne, techniczne i informatyczne.

Tematyka Ligi Klas : 2014/15: „Wrocław w historii, kulturze i sztuce”, 2015/16: „Inspirujący Wrocław – artystyczne inspiracje wielokulturowością Wrocławia”, 2016/17: „Naukowy Wrocław”, 2017/18: „Wrocław-Chiny” , 2018/19: „ W 100-lecie niepodległości Polski”, 2019/21: „Matematyczne potyczki” oraz 2021/22 „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – Grecja”.

Koordynatorka: mgr Halina Włoszczyńska

Szachy

Nauka gry w szachy, realizowana podczas obowiązkowych zajęć w klasach I-III, rozwija umiejętności matematyczne i myślenie logiczne. Poznając zasady tej strategicznej gry planszowej dzieci uczą się myśleć analitycznie i rozwiązywać problemy, rozwijają pamięć wzrokową i dobrą orientację przestrzenną. Wszystko to w atmosferze zabawy i zdrowej rywalizacji, która kształtuje koncentrację, intuicję, kreatywność, odpowiedzialność, szacunek wobec przeciwnika i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Nasza szkoła organizuje także Międzyszkolny Turniej Szachowy.

Koordynatorzy: mgr Anna Matura, mgr Mirosław Rubacha

Matematyka z elementami języka angielskiego

Elementy angielskiego wprowadzanie na lekcjach matematyki dobrze wpisują się we współczesną, globalną rzeczywistość. Znajomość tego języka pozwala korzystać z różnorodnych źródeł informacji, porozumiewać się z ludźmi na całym świecie i poszerzać horyzonty. Część młodych ludzi w czasie dalszej edukacji decyduje się na międzynarodową maturę i zagraniczne studia, a znajomość anglojęzycznych terminów związanych z matematyką ułatwia te zamierzenia.

Innowacja realizowana jest w klasach V-VIII.

Koordynatorka: mgr Beata Foltyn

Kuźnia odkrywców wiedzy

W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym nasi uczniowie uczestniczą w laboratoriach, warsztatach kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów, lektoratach i zajęciach informatycznych. Ucząc się w twórczy i nieszablonowy sposób, wykorzystują maksimum możliwości swoich młodych umysłów. Najważniejszym celem „Kuźni odkrywców” jest rozwijanie u uczniów kompetencji, które będą przydatne na rynku pracy.

Koordynatorka: mgr Paula Anna Minta.

 

Język angielski na co dzień

Założeniem tej innowacji jest łączenie nauki angielskich słówek i gramatyki z treściami kształcenia edukacji wczesnoszkolnej, co jest dobrym sposobem na przyswajanie przez  dzieci języka i kultury krajów anglojęzycznych. Uczniowie osłuchują się z obco brzmiącymi słowami poprzez zabawy i gry oraz uczą się na pamięć wierszyków i piosenek. Pozwala to w przyjazny sposób oswoić się z językiem. Innowacja realizowana jest w klasie 1b/2b od roku szkolnego 2018/2019.

Koordynatorka: mgr Karolina Sakowska – Carmona

Od małej ojczyzny od inspirującej historii

Połączenie wiedzy historycznej i geograficznej pozwala spojrzeć na wiedzę szerzej i dostrzec, jak różne dziedziny nauki przenikają się nawzajem. Metoda projektu, która jest jednym z głównych założeń interdyscyplinarnej innowacji „Od małej ojczyzny do inspirującej historii” uczy planowania etapów pracy i dobrej prezentacji jej efektów, syntetyzowania i wyciągania wniosków, a także korzystania z różnych źródeł informacji. Dzięki temu stawiamy na samodzielność i podnosimy poczucie własnej wartości uczniów, którzy nabywają nie tylko wiedzę, ale także umiejętności niezwykle przydatne podczas dalszej edukacji.

Koordynatorka: mgr Renata Jasiurska

Sportowa Liga Klas

Podczas trwającego kilka miesięcy turnieju sportowego uczniowie współzawodniczą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV ‒ VI i VII ‒ VIII. Przedstawiciele klas mierzą się ze sobą w grach zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, unihokej). Zwycięstwo zapewnia największa liczba punktów w tabeli klasyfikacji ogólnej.

Nadrzędnymi celami tej innowacji są sportowe współzawodnictwo, rywalizacja oraz integracja zespołów uczniowskich.

Koordynator: mgr Artur Zieliński

_______________________________________________

Lekcje twórczości

Język angielski na co dzień

Język maszyn

 

Mediacje rówieśnicze

 

Nauka i technologia dla żywności

 

Taniec jako element edukacji międzykulturowej

 

Taniec jako element edukacji międzykulturowej

Język angielski na co dzień