Nauczyciele

 

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZONE ZAJĘCIA INFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Chojnacka Wicedyrektor Szkoły
mgr Anita Obelnicka język angielski Wicedyrektor Szkoły, wychowawca klasy 7c
mgr Monika Słabiak oddział przedszkolny, wychowawca świetlicy pedagog
mgr Małgorzata Ochrombel terapia pedagogiczna pedagog
mgr Dominika Marcińczak psycholog
mgr Jadwiga Iwanowska terapia pedagogiczna
mgr Monika Dróżdż-Balkowska nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
mgr Magdalena Puławska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1a
mgr Dominika Konstańczyk edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1b
edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2a
mgr Renata Jasiurska geografia, historia wychowawca kl. 8b
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2b
mgr Iwona Duchnicz edukacja wczesnoszkolna, fizyka wychowawca kl. 3b
mgr Monika Pajtasz edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3a
mgr Karol Pospiech język polski wychowawca kl. 8a
mgr Ewelina Niewiadowska wychowawca świetlicy
mgr Beata Foltyn matematyka wychowawca kl. 6b
mgr Justyna Lech język polski, etyka wychowawca kl. 7b
mgr Artur Zieliński wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca kl. 5b
mgr Łukasz Gregorowicz język polski wychowawca kl. 6a
ks. Dariusz Zyśk religia
mgr Jolanta Litmanowska religia
mgr Robert Ogonowski informatyka
mgr Mirosław Rubacha historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa wychowawca kl. 5a
mgr Lidia Jońca wychowanie fizyczne logopeda
mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska plastyka, technika
mgr Elżbieta Grzelak wychowawca świetlicy
mgr Halina Włoszczyńska biblioteka
mgr Dawid Szczepański wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Gizler oddział przedszkolny
mgr Paula Anna Minta przyroda, biologia, chemia wychowawca kl.7a
mgr Oliwia Żurkiewicz matematyka wychowawca kl. 4a
mgr Aleksandra Będziak wychowawca kl. 4b