Rada pedagogiczna

 

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZONE ZAJĘCIA INFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Chojnacka Wicedyrektor Szkoły
mgr Anita Obelnicka język angielski Wicedyrektor Szkoły, wychowawca klasy 8c
mgr Monika Słabiak pedagog
mgr Dominika Marcińczak psycholog
mgr Jadwiga Iwanowska terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Monika Dróżdż-Balkowska nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Magdalena Puławska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2a
mgr Dominika Konstańczyk edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2b
mgr Elżbieta Grzelak edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3a
mgr Renata Jasiurska geografia, historia wychowawca kl. 5a
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3b
mgr Artur Jasiński nauczyciel wspomagający
mgr Agnieszka Dorada edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1a
mgr Karol Pospiech język polski wychowawca kl. 4a
mgr Katarzyna Jamrozińska język angielski
mgr Beata Foltyn matematyka wychowawca kl. 6b
mgr Justyna Lech język polski, etyka wychowawca kl. 8b
mgr Artur Zieliński wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie wychowawca kl. 6b
mgr Łukasz Gregorowicz język polski wychowawca kl. 7a
ks. Dariusz Zyśk religia
mgr Jolanta Litmanowska religia
mgr Robert O.g.o.n.o.w.s.k.i informatyka, doradztwo zawodowe
mgr Mirosław Rubacha historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa wychowawca kl. 6a
mgr Lidia Jońca logopeda
mgr Dorota Wojsznis plastyka, technika wychowawca kl. 4b
mgr Halina Włoszczyńska nauczyciel – bibliotekarz
mgr Dawid Szczepański wychowanie fizyczne wychowawca kl. 5b
mgr Małgorzata Gizler oddział przedszkolny
mgr Paula Anna Minta – Bytomska przyroda, biologia, chemia wychowawca kl.8a
mgr Monika Masłowska matematyka
mgr Joanna Kawałko wychowawca świetlicy
mgr Paweł Klimkowski język niemiecki
mgr Sandra Moszyńska język polski dla obcokrajowców
mgr Olga Natanson wychowawca świetlicy
mgr Izabela Nowak język angielski
mgr Jagoda Staniewska-Zarrouk nauczyciel wspomagający wychowawca świetlicy