Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu w roku szkolny 2023/2024.

IMIĘ I NAZWISKOPROWADZONE ZAJĘCIAINFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Barbara Chojnacka Wicedyrektor Szkoły
mgr Anita Obelnickajęzyk angielskiWicedyrektor Szkoły, koordynator programu IB PYP
mgr Monika Słabiak pedagog, wychowawca świetlicy
mgr Dominika Marcińczak psycholog
mgr Jadwiga Iwanowskazajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
mgr Monika Dróżdż-Balkowskanauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
mgr Magdalena Puławskaedukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnejwychowawca kl. 3a
mgr Paulina Dymarek wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Grzelakedukacja wczesnoszkolna

wychowawca kl. 3b,

wychowawca świetlicy

mgr Renata Jasiurskageografia, historiawychowawca kl. 6a, wychowawca świetlicy
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja plastyczna, informatyczna, muzyczna, szachy, wychowawca świetlicy
mgr Artur Jasiński nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Doradaedukacja wczesnoszkolnawychowawca kl. 2a
mgr Karol Pospiechjęzyk polskiwychowawca kl. 5a
mgr Anna Piasecka wychowawca kl. 2b
mgr Beata Foltynmatematykawychowawca kl. 8b
mgr Justyna Lechjęzyk polski, język angielski, etykawychowawca kl. 4a
mgr Artur Zielińskiwychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodziniewychowawca kl. 7b
mgr Łukasz Gregorowiczjęzyk polskiwychowawca kl. 8a
ks. mgr Konrad Góralreligia 
mgr Jolanta Litmanowskareligia 
mgr Robert O.g.o.n.o.w.s.k.iinformatyka, doradztwo zawodowe 
mgr Mirosław Rubachahistoria, WOS, edukacja dla bezpieczeństwawychowawca kl. 7a
mgr Lidia Jońca logopeda
mgr Karolina Srebrniakjęzyk angielski w edukacji wczesnoszkolnejwychowawca świetlicy
mgr Halina Włoszczyńska nauczyciel – bibliotekarz
mgr Dawid Szczepańskiwychowanie fizycznewychowawca kl. 6b
mgr Agnieszka Serwaedukacja wczesnoszkolna, język angielski w edukacji wczesnoszkolnejwychowawca kl. 1a
mgr Paula Anna Minta – Bytomskaprzyroda, biologia, chemiawychowawca kl. 4b
mgr Monika Łyżwa-Wąsowiczmuzykawychowawca kl. 5b
mgr Beata Peciak-Borówkajęzyka angielski
mgr Paweł Klimkowskijęzyk niemiecki, język niemieckiwychowawca świetlicy
mgr Sandra Moszyńskajęzyk polski dla obcokrajowców 
mgr Olga Natansonmatematyka 
mgr Irena Giżewskaedukacja wczesnoszkolnawychowawca kl. 2a
mgr Agnieszka Wołodźkonauczyciel wspomagający
mgr Jagoda Staniewska-Zarrouknauczyciel wspomagający

pedagog specjalny