Nauczyciele

IMIĘ I NAZWISKO PROWADZONE ZAJĘCIA INFORMACJE DODATKOWE
mgr Stanisława Socha Dyrektor Szkoły
mgr Jolanta Jaworska Wicedyrektor Szkoły
mgr Agnieszka Chojnacka urlop
mgr Katarzyna Malinowska pedagog
mgr Agnieszka Maćkowska psycholog
mgr Beata Boduch edukacja wczesnoszkolna urlop
mgr Małgorzata Markowska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3a
mgr Karolina Sakowska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3b
mgr Anna Matura edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 3c
mgr Renata Jasiurska edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1a
mgr Anna Niedzielska-Kania edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 1b
mgr Alina Stańczyk edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2b
mgr Barbara Chojnacka edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl. 2a
mgr Karol Pospiech język polski wychowawca kl. 4a
mgr Marta Michułka język angielski wychowawca kl. 4b
mgr Magdalena Oleniasz-Słota język angielski urlop
mgr Elżbieta Kleciek matematyka wychowawca kl. 5a
mgr Beata Foltyn matematyka, zaj. komputerowe wychowawca kl. 7a
mgr Magdalena Diakowska język polski urlop
mgr Artur Zieliński wychowanie fizyczne wychowawca kl. 6b
mgr Łukasz Gregorowicz język polski wychowawca kl. 5b
ks. Piotr Marcinów religia
mgr Beata Zwierzycka religia
mgr Katarzyna Tracz oddział przedszkolny
mgr Mirosław Rubacha historia wychowawca kl. 7b
mgr Lidia Jońca wychowanie fizyczne logopeda,
wychowawca kl. 6a
mgr Małgorzata Więcław-Szafrańska plastyka, technika
mgr Leszek Stefanowski muzyka
mgr Grażyna Rogulska wychowawca świetlicy
mgr Elżbieta Grzelak tańce, wychowanie fizyczne wychowawca świetlicy
mgr Halina Włoszczyńska biblioteka
zaj. komputerowe, informatyka
mgr Anna Jakuczek nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
mgr Anna Bach oddział przedszkolny
mgr Karolina Paszek-Piątek chemia
mgr Katarzyna Krzysztofik fizyka urlop
mgr Dawid Raczkowski język niemiecki
mgr Elżbieta Olejczuk geografia