O bezpieczeństwie w internecie. Lekcja online

W ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu” uczniowie klasy 2b wzięli udział w lekcji online „Poznaj bezpieczny Internet”.


Celem zajęć było przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń związanych z Internetem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci. Zajęcia nawiązywały również do bieżącego Unitu badawczego „Jak jesteśmy zorganizowani”, w którym uczniowie badali znaczenie odpowiedzialności w różnych dziedzinach ich życia.