O ekonomii i bankowości – zajęcia dla siódmoklasistów

Uczniowie klasy 7b rozpoczęli cykl lekcji wychowawczych online w ramach programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży.


Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi. Projekt uzyskał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa.