Opłata za obiady w styczniu

OPŁATA ZA OBIADY

ZA MIESIĄC

styczeń 2023 WYNOSI:

21 dni x 7,50 zł = 157,50 zł

Wpłata na konto nr

64 1020 5226 0000 6702 0418 4230

Proszę pamiętać, że wpłata za obiady powinna być uiszczona z góry

tj. do 01 każdego miesiąca, brak wpłaty skutkuje tym, że uczeń nie otrzymuje obiadu.

(Osoby, które zgłaszały odpisy pomniejszają kwotę o ilość dni odpisu).