ORGANIZACJA DNIA 1.09.2021 W KLASACH PIERWSZYCH I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

ORGANIZACJA DNIA 1.09.2021 W KLASACH PIERWSZYCH
I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

  • Na teren szkoły może wejść z dzieckiem jeden opiekun.
  • Obowiązuje mierzenie temperatury, dezynfekcja i zasłona nosa i ust.
  • Przed wejście do budynku szkoły obowiązują 1,5 m odstępy między oczekującymi osobami.

Oddział przedszkolny – wejście główne, następnie sala nr 3 na parterze.

Klasa I a – wejście główne, następnie sala nr 14 na parterze.

Klasa I b – wejście boczne /przez furtkę obok wejścia głównego, dalej wzdłuż ścian budynku do wejścia przy boisku szkolnym/, następnie sala gimnastyczna.