Dni opiekuńczo-wychowawcze

Terminarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023
  • 14.10.2022 r. (piątek)
  • 31.10.2022 r. (poniedziałek)
  • 22.12.2022 r. (czwartek)
  • 10.03.2023 r. (piątek)
  • 21.04.2023 r. (piątek)
  • 09.06.2023 r. (piątek)
  • 02.05.2023 r. (wtorek) – odpracowujemy 22.04.2023 r. (sobota) – Festyn Szkolny
  • 23, 24, 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty