Dni opiekuńczo-wychowawcze

Terminarz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024
  • 3.11.2023 r. (piątek)
  • 10.11.2023 r. (piątek)
  • 26.02.2024 r. (poniedziałek)
  • 26.04.2024 r. (piątek)
  • 31.05.2024 r. (piątek)
  • 02.05.2024 r. (czwartek) – odpracowujemy 27.04.2024 r. (sobota) – Festyn Szkolny
  • 14, 15, 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty