Pismo od Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ws. Szczepień Programu HPV

Pismo od Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ws. Szczepień Programu HPV

Szanowni Rodzice uczniów klas VII,

rusza kolejna edycja Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV)”. Program ww. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLI/1277/09, realizują go: Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ, Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną we Wrocławiu, Kliniką Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Punktami Szczepień oraz Dyrekcjami i Radami Pedagogicznymi wszystkich wrocławskich szkół podstawowych. Program finansowany jest przez UM Wrocławia.

Tegoroczna edycja Programu ze względu na pandemię COVID-19 będzie realizowana w innej formie niż dotychczas. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami edukacyjno- informacyjnymi oraz informacjami umieszczonymi na stronie internetowej: www.hpv.wroclaw.pl