Plastyka

Zadania dla uczniów na okres 16-25.03.2020 r.

 

 

__________________________________________________________________________

 

I SZKOLNY TURNIEJ PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI REGULAMIN TURNIEJU


LEKCJE MUZEALNE W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ

3 października i 14 listopada 2017r. uczniowie klas VII i VI naszej szkoły byli uczestnikami lekcji muzealnych w Pawilonie  Czterech Kopuł filii Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

W ramach programu ministerialnego KULTURA DOSTĘPNA uczniowie poznali bogate zbiory sztuki współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł i uczestniczyli w zajęciach o charakterze lekcyjno- warsztatowym, których aktywna formuła zachęcała do twórczego myślenia i działania. Uczniowie klas VII dowiedzieli się skąd artyści mają pomysły? Co ich inspiruje i rozwija?   Jakie są założenia sztuki konceptualnej zawarte w pracach artystów takich, jak: Stanisław Dróżdż, Roman Opałka, Henryk Stażewski, Ryszard Winiarski. Być może udało  się odpowiedzieć na  pytanie: czym jest sztuka współczesna?

Natomiast uczniowie klasy VI dowiedzieli się, co łączy sztukę z zagadnieniem miejsca, uczestnicy zaznajomili się z  twórczością wrocławskiego artysty Józefa Hałasa, dziełami Leona Tarasewicza, poznali  inspiracje Jerzego Nowosielskiego, przyjrzeli się sztuce poświęconej miastom, a także stworzyli  własne instalacje w przestrzeni miejskiej.

„Jak przekonywał pedagog i miłośnik muzeów John Dewey, uczenie się przynosi dobre efekty tylko wówczas, gdy możliwe jest połączenie tego, co widoczne w dziełach sztuki z doświadczeniem i wiedzą, które uczniowie już posiadają”.

Opiekun grupy:  Małgorzata Więcław-Szafrańska

LEKCJA PLASTYKI W GALERII DIA

3 października 2017 r. uczestnicy kółka plastycznego dla klas I-IV odwiedzili Galerię DIA mieszczącą się na ulicy Bolesława Chrobrego.  W ramach wizyty uczniowie zapoznali się z aktualną wystawą dwóch współczesnych malarek Joanny Burdy i Ewy Podleś.  Uczniowie   dowiedzieli się, skąd artystki czerpią pomysły? Co ich inspiruje i rozwija?  Dowiedzieli się, co  to jest kolaż ? Przyjrzeli się malarstwu portretowemu, a także stworzyli własne kreatywne portrety.

Zajęcia przeprowadzone przez Panią Dorotę Iskrzak były niezwykle inspirujące i twórcze. Uczniowie poznali metody tworzenia kolażu, pogłębili i rozwinęli warsztat młodego artysty.

Opiekun grupy: Małgorzata Więcław-Szafrańska


I Szkolny Turniej Plastyczny

17 stycznia  2017 roku  w naszej szkole odbył się I Szkolny Turniej  Plastyczny. Inspiracją  do powstania takiej formy konkursu plastycznego  było stworzenie identycznych warunków pracy dla wszystkich uczestników , wyrównanie szans by prace były wykonane w 100% przez uczniów. Celem turnieju  było zachęcenie uczniów do uczciwej rywalizacji i wiary we własne możliwości oraz do podjęcia przez nich próby podzielenia się  wrażeniami, emocjami i własnymi odkryciami poprzez stworzenie autorskich  prac plastycznych.

Po wcześniejszych klasowych eliminacjach do turnieju przystąpiło piętnaścioro uczniów.    Po uroczystym otwarciu turnieju przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima nr 108  Stanisławę Sochę  uczestnicy przystąpili do pracy twórczej, której efekty możemy oglądać na zorganizowanej wystawie w holu głównym naszej szkoły.

Jury wyróżniło sześć prac:

  •  I miejsce Zofia Prostak kl. VI b,
  •  II miejsce Maria Lepszy kl. V b,
  •  III miejsce Nikola Dymała kl. VI b
  • oraz trzy wyróżnienia:
  • Vanessa Sikorska IV b,
  • Sylwia Kociołek VI b,
  • Szymon Lech kl. IV a

Laureatom turnieju zostaną wręczone dyplomy podczas Festiwalu Talentów 4 lutego.

Jako organizator konkursu pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowanie  i wykonanie pięknych  prac  plastycznych.