Praca dla obcokrajowców. Jobs for foreigners – important information

Szanowni Państwo,

osoby (obcokrajowcy) poszukujący pracy zgłaszają się do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).
Szczegółowe informacje wraz z formularzem dostępne są pod adresem:
https://wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

oraz

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/

Kontakt z PUP: wroukraina@pup-wroclaw.pl

Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) uruchomiło infolinię 19524 dla osób pochodzenia ukraińskiego poszukujących pracy.
Poniżej link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-obywateli-ukrainy–infolinia-19524

Dear Sir/Madam,

people („foreigners”) looking for a job should apply to the District Employment Office (PUP).
Detailed information including the form is available at:

https://wroclaw.praca.gov.pl/-/17376812-pup-wroclaw-przyjmuje-propozycje-zatrudnienia-dla-uchodzcow-z-ukrainy

and

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/

PUP contact: wroukraina@pup-wroclaw.pl

In addition, the Ministry of Labour and Social Policy (MPiPS) has started a hotline 19524 for people of Ukrainian origin looking for a job.

The link below:
https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-obywateli-ukrainy–infolinia-19524