Profil ucznia

Dążymy do tego, by nasz uczeń był:

 • dociekliwy i samodzielny;
 • otwarty na inne kultury i inne punkty widzenia;
 • komunikatywny, potrafiący efektywnie porozumiewać się w więcej niż jednym języku;
 • odpowiedzialny za siebie i otaczający go świat;
 • myślący krytycznie i twórczo;
 • uczciwy i sprawiedliwy;
 • świadomy znaczenia równowagi między sferą intelektualną, fizyczną i emocjonalną w
  życiu;
 • odważnie podejmujący nowe wyzwania;
 • zainteresowany tematyką o zasięgu lokalnym i globalnym;
 • wrażliwy, okazujący zrozumienie dla uczuć i potrzeb innych osób.