Projekt E-CZYTELNIA

Szanowni Państwo,

informuję, że od 1 stycznia 2020 r. w ramach Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych realizowany jest nowy projekt E-CZYTELNIA, który rozszerza i unowocześnia usługi biblioteczne  dostosowując ofertę bibliotek szkolnych do potrzeb współczesnego czytelnika. E-CZYTELNIA umożliwia poprzez katalog WSBSz – INTEGRO dostęp do ponad 1350 publikacji elektronicznych z platformy IBUK Libra oraz do ponad 5800 Wolnych Lektur. Z książek tych mogą korzystać tylko czytelnicy posiadający indywidualne konto w katalogu INTEGRO. Tymczasowe hasła dostępu do konta w INTEGRO generuje z systemu nauczyciel bibliotekarz. Wyszukiwanie dokumentów elektronicznych w katalogu online odbywa się w taki sam sposób jak i innych publikacji tradycyjnych.

Serdecznie zapraszam do korzystania z nowych funkcjonalności systemu bibliotecznego Prolib M21 Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych  – CZYTELNI CZYNNEJ CAŁĄ DOBĘ.