Rada rodziców

______________________________________________________________

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu po analizie ofert przesłanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i brokerów ubezpieczeniowych dokonała wyboru firmy ubezpieczeniowej.

______________________________________________________________

Prezydium Rady Rodziców SP 108 serdecznie zaprasza do kontaktu, przesyłania wniosków, podań, zapytań również poprzez skrzynkę mailową:rada.sp108 @ gmail.com