Realizacja kolejnych obszarów badawczych programu PYP za nami

Nasi uczniowie badali zależności w otaczającym ich świecie, powiązania między jednostkami a cywilizacjami, zasady dzielenia się zasobami planety, wpływ działalności gospodarczej na ludzkość i środowisko oraz wiele innych.

Nauka poprzez działanie to nauka skuteczna, zgodnie ze słowami Konfucjusza:

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi, eksperymentowanie, zbieranie danych i przedstawianie wyników, rozwiązywanie problemów na różne sposoby, podejmowanie decyzji indywidualnie i społecznie pozwoliło uczniom klas 1-4 oraz oddziału przedszkolnego uczyć się poprzez działanie.

Uczniowie brali udział w doświadczeniach, warsztatach, obserwacjach, w sposób empiryczny poznawali wartość pracy, podstawy ekologii, gospodarowanie zasobami, funkcjonowanie świata przyrody oraz miejsce Ziemi we wszechświecie.

Wyjścia edukacyjne uatrakcyjniały proces edukacyjny i pomagały otwierać się na świat, ludzi i sztukę.