Realizujemy projekt „Klucz do przyszłości”

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Klucz do przyszłości” – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie:

  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli/nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów
  • Zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic
  • Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK