Rekrutacja do szkoły

12.03.2020  Rozpocznie się rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie: https://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli-informacje 
oraz udziela ich sekretariat szkoły.

 

 


PRZEJŚCIE DO SYSTEMU REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

DLACZEGO WARTO BYĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY?