Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły

W związku z dużą liczbą pytań ze strony Rodziców w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, udostępniamy komunikat Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Szanowni Państwo,

jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko od września uczyło się w szkole spoza obwodu, nie wypełniajcie zgłoszenia w okresie 16-22 lutego, tylko weźcie Państwo udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca, która odbędzie się 10 marca. Rodzic kandydata wypełnia wówczas wniosek wskazując dwie szkoły spoza obwodu oraz szkołę obwodową (w której ma zagwarantowane miejsce) na ostatnim miejscu – informuje Stanisław Chodorowski, Koordynator ds. Rekrutacji.