Rzecznik praw ucznia

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA?

W każdej szkole może zostać powołany Rzecznik Praw Ucznia. Tę specjalną funkcję pełni wybrany przez uczniów nauczyciel. Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi
z przestrzeganiem praw ucznia w szkole.

Do jego zadań może należeć m.in.:

  • upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole,
  • dbanie o przestrzeganie praw ucznia,
  • proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie,
  • rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami,
  • reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw.

Kontakt z rzecznikiem mgr Paulą Anną Mintą
w czwartki w godzinach 14.35-15.20