SP 108 we Wrocławiu w gronie szkół z programem IB PYP

Szkoła Podstawowa nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu – jako pierwsza publiczna szkoła podstawowa w Polsce – uzyskała autoryzację międzynarodowego programu International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP). – Proponujemy uczniom i ich rodzicom wyjątkowy sposób patrzenia na edukację – podkreśla Stanisława Socha, dyrektor placówki.


Trzy lata przygotowań zakończyło się sukcesem. Dołączenie do światowego grona szkół realizujących International Baccalaureate Primary Years Programme otwiera przed uczniami i rodzicami nowe możliwości.

Praca w ramach programu IB PYP, który skierowany jest do najmłodszych uczniów, to edukacja odpowiadająca na potrzeby współczesnego świata. Program opiera się na transdyscyplinarnym i koncepcyjnym podejściu do nauki. Co to oznacza?

Uczniowie klas 1-4, w których program jest realizowany to mali odkrywcy, zachęcani do zadawania pytań, samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i kreatywnego rozwiązywania problemów. PYP to także, a może przede wszystkim działanie, często inicjowane przez samych uczniów: akcje prozdrowotne, ekologiczne, związane z bezpieczeństwem w sieci i wiele innych – wyjaśnia Anita Obelnicka, wicedyrektor szkoły oraz koordynator programu IB PYP w „stoósemce”.

Primary Years Programme koncentruje się na potrzebach emocjonalnych i społecznych ucznia. Jego głównym celem jest kształcenie samodzielnych, odpowiedzialnych młodych ludzi, rozumiejących potrzebę uczenia się przez całe życie. Dlatego u podstaw programu znajdują się tolerancja, świadomość międzykulturowa, rozumienie zagadnień o charakterze lokalnym i globalnym.